Yhteistyökumppanit

Viher- ja ympäristörakentajat ry on Viherympäristöliitto ry:n jäsen. Yhdistyksellä on jäsen liiton hallituksessa (Anssi Koskela / Tuomas Saarinen). Liiton hallituksessa vaikutetaan koko viheralaa koskeviin asioihin ja valvotaan alan yhteistä etua. Vyllin kautta ajetaan muun muassa lainsäädännöllisiä asioita, kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja pelisääntöjä sekä tuotetaan alan kirjallisuutta sekä edistetään alan ammatillista koulutusta ja täydennyskoulutusta.

VYRAlla on edustajat viheralaa koskevissa toimikunnissa ja työryhmissä.

Yhä enemmän tehdään yhteistyötä Viherympäristöliiton jäseninä olevien viheralan ammatillisten yhdistysten kanssa, koska näin voidaan keskustella ajankohtaisisita asioista ja kehittää konkreettisesti suoraan työelämää koskevia kuvioita.

Viher- ja ympäristörakentajat ry on yhteistyössä viheralaan liittyvien sidosryhmin kanssa. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat kiinteistö- ja isännöintitoimialat, julkisen sektorin tilaajat ja rakennusliiikkeet.

Yksityisasiakkaisiin vaikutetaan tiedotuksella ja markkinoinnilla. Keskeisimpiä keinoja ovat KevätPuutarha-näyttelyn yleiskoristealueen toteutus, Asuntomessujen pihakulttuurin kehittymiseen vaikuttaminen, yhteisilmoitukset, nettisivut sekä yhteiset tuotteet.