Yhteisöjäsenet

Jäsenyrityksille on tärkeää, että kaikki käytettävät materiaalit ovat tasalaatuisia ja korkealuokkaisia sekä palvelu, kuljetukset, huolto ja muut toimintaan olellisesti vaikuttavat osatekijät toimivat. Tämän takaamiseksi yhdistys on tehnyt yhteistyösopimuksia.

Yhteistyösopimuksia on sekä yritysten että muiden yhteisöjen kanssa. Sopimusten lähtökohtana on molemminpuolinen hyöty. Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Yhteistyösopimuksen tehneet tahot ovat yhdistyksen yhteisöjäseniä.

Yhteisöjäsenyyden yksi ehto on, että jäsenistö on hankkinut ja käyttänyt yrityksen tai yhteisön tuotteita ja palveluksia ja niiden käytössä on saatu hyviä kokemuksia. Yritys kertoo jäsenyrityksille tuote- tai palveluvalikoimassa tapahtuvista muutoksista yhteisesti sovituilla tavoilla.

Yhteistyölle on sovittu molempia osapuolia hyödyttävät toimintaperiaatteet.