Yhdistys

Viher- ja ympäristörakentajat ry

- rakennamme vihreää ja viihtyisää asuinympäristöä -

Viher- ja ympäristörakentajat ry on viher- ja ympäristörakentamista, kivirakentamista sekä viheralueiden hoitoa päätoimisesti tai osatoimisesti ammattimaisesti harjoittavien yritysten muodostama järjestö. Osalla jäsenyrityksistä toimialaan kuuluu myös puutarhasuunnittelu ja konsultointi. Yhdistykseen kuuluu noin 135 jäsentä ja vajaat 60 yhteisöjäsentä.

Jäsenyritystemme vahvuutena on viher- ja ympäristörakentamisen osaaminen, materiaalitieto, kasvituntemus sekä kestävän ympäristön suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito.

Arvot

 • Vihreä ja viiihtyisä ympäristö
 • Korkea osaaminen ja elinikäinen oppiminen
 • Luotettavuus
 • Asiakaslähtöisyys
 • Hyvinvoiva työyhteisö

Yhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan perusteet

 1. Toimii yhdyssiteenä viher-, kivi- ja ympäristörakentamisen yritysten kesken.
 2. Toimii edunvalvojana ja tekee aloitteita alan kehittämiseksi.
 3. Edistää viher- ja ympäristörakentamista ja hoitoa.

Toiminnan tavoitteet

 1. Asiantuntevat jäsenyritykset
  Jäsenistön liiketoimintaosaamisen kehittäminen (johtaminen, markkinointiviestintä, asiakaspalvelu, digitalisaation tuoma muutos sekä riskit ja bisnesnäkemys).
 2. Viheralan vahva verkosto ja yhteisö
  Yhdistyksen vetovoiman ja sosiaalisen verkoston vahvistaminen.
  Tavoite: 75 % alan yrittäjistä jäseniä 3 vuoden päästä.
 3. Viheralan ykkösasiantuntija mediassa ja päätöksen teon keskiössä
  Viheralan yleinen kehittäminen, aloitteiden tekeminen, suhteiden luominen päättäjiin, tapaamiset ja tulosten hyödyntäminen myös jäsenistölle.
 4. Ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen sekä koko alan kehittyminen
  Panostaminen alan koulutukseen, aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppilaitosten hallintoon ja opiskelijoiden harjoitteluun ja työssäoppimiseen.
 5. Jäsenyritysten toiminnan turvaaminen

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen mm kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen. Yhteisten myynninedistämis- ja markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen.

Yhdistyksen toimihenkilöitä ja luottamushenkilöitä koskevat eettiset pelisäännöt, pdf-tiedosto.

Yhdistyksen toiminnasta kertova esite.

Yhdistyksen yleisesite, pdf-tiedosto.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenmaksut perustuvat yrityksen liikevaihtoon.

Liikevaihto               Jäsenmaksu euroa / vuosi

alle 100 000             220

100 000 - 500 000   440

500 000 - 3 milj.       660

3 - 5 milj.                  880

yli 5 mij.                   1100