Yhdistyksen tarina

Viher ja ympäristörakentajat ry:n tarina alkaa vuodesta 1970, viiden visionäärisen yrittäjän halusta perustaa viherrakentajille oma yhdistys ja etujärjestö. Samalla nimellä vuoteen 2014 saakka toimineesta yhdistyksestä on kasvanut lähes 200 yrityksen yhteisö, joka kehittää viher- ja ympäristörakentamisen laatua, yrittäjien osaamista sekä edistää jäsenyritystensä liiketoimintaa.

Edunvalvontatyö on ollut ja on edelleen yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä. Merkittäviä saavutuksia ovat olleet niin edustuksen saaminen alan työnantajajärjestöön kuin viheralan työehtosopimuksen aikaansaaminen, sillä etenkään alkuvuosina viheralan yrityksiä ei kovin paljon arvostettu työmailla tai kuntasektorilla.

Työvoimapulaa kasvualalla

Kausiluontoisuus on alan iso haaste: pätevästä työvoimasta on pulaa, sillä määräaikaiset työsuhteet rajoittavat viheralan koulutukseen hakeutumisen innokkuutta. Paradoksaalisesti kasvualalla kärsitään työvoimapulasta ja viime vuosina Viher- ja ympäristörakentajat onkin  paneutunut tämän haasteen ratkaisuun mm. tehostamalla koulutusta.

Viisikymmenluvun kottikärryurakoinnista on reilun puolen vuosisadan aikana siirrytty huolelliseen suunnitteluun, valmiisin kasvualustoihin ja koneelliseen asennukseen,  ympäristön huomioimiseen ja viimeisteltyyn laatuun. Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenet rakentavat laadukkaita ja viihtyisiä asuinympäristöjä. Yritysten vahvuus on kasvi- ja viherrakentamisen osaaminen sekä kestävän ympäristön suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito. Viheraluerakentajien työnjälki näkyy lähes kaikkien suomalaisten arjessa. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa (2013).

Valtakunnallinen yhdistys yhdistää alan yrityksiä kautta koko Suomen. Vuonna 2013 jäsenyrityksiä on 135 ja yhteisöjäseniä vajaat 60.

Jäsenyritysten liiketoiminnan perusta: viher- ja ympäristörakentamisen paras asiantuntijuus Suomessa mahdollistaa kaikenkattavat palvelut kautta koko Suomen niin yksittäisistä koti- ja mökkipihoista aina kokonaisiin asuinympäristöihin, viherkattoihin, julkisiin ympäristöihin ja kaupunginosiin.

Suomalaiseen viherrakentamiseen saadaan vahvaa näkemystä kansainvälisten verkostojen avulla. Viheraluerakentajat ry on ollut ELCAn (European Landscape Contractors Association) jäsen vuodesta 1983.

Viher- ja ympäristörakentajien jäsenyys  RALA:ssa tai Tilaajavastuu.fi:ssa edistää viherrakentamisen laatua.  Viher- ja ympäristörakentajat itse on jäsen viheralan keskusjärjestössä, Viherympäristöliitto ry:ssä, joka puolestaan on jäsen Puutarhaliitto ry:ssä, joka on koko puutarha- ja viheralan keskusjärjestö.

Viher- ja ympäristörakentajat ry haluaa kasvaa ja kehittyä hallitusti ja luoda yhteisöstä entistä vetovoimaisempi, tavoitteena on, että pääosa alan yrityksistä on yhdistyksen jäseniä vuoden 2018 loppuun mennessä., jolloin yhdistys on vahva ja valtakunnallinen viher- ja ympäristörakennusyritysten edunvalvoja ja toimialan kehittäjä. Innovatiivisilla tekniikoilla ja osaamisella aikamme suuret haasteet  kuten ilmastonmuutos, hulevesien kerääminen, monimuotoisuuden edistäminen voivat muuttua mahdollisuuksiksi viherrakennuksen ammattilaisille.   

Merkittäviä tapahtumia

 • Tarina alkoi Puutarhanrakentajien kokouksesta joulukuussa 1969, jolloin viisi viherrakennuksen yrittäjää päätti perustaa alalle oman etujärjestön

 • 1970 Viheraluerakentaja ry perustamiskokous, nimi ja säännöt

 • Viherpäivät, viheralan suurtapahtuma, käynnistettiin vuonna 1980 Tampereella

 • Viheraluerakentajat liittyi ELCAan (Viheralan eurooppalainen kattojärjestö) vuonna 1983

 • 1988 Piha ja puisto-lehti, viheralan ensimmäinen julkaisu, joka yhdistyi Viherympäristö-lehteen vuonna 1992

 • 1997 ensimmäiset laatujärjestelmäkoulutukset, jotka sittemmin siirtyivät RALA ry:lle

 • 2002 palkattiin yhdistykselle ensimmäinen toiminnanjohtaja Seppo Närhi

 • 100 jäsenen rajapyykki ylitettiin vuonna 2007

 • 2008 Vihertaitajakilpailu

 • Nettisivujen yhteyteen Puutarhaunelma –sivusto vuonna 2007

 • Kansainväliset hankkeet  ja yhteistyön käynnistyminen pohjoismaiden kesken koulutuksessa: Nordland-koulutushanke

 • Asuntomessujen yhdeksi painopistealueeksi pihat vuodesta 2009 alkaen

 • KevätPuutarha-näyttelyn konsepti ja toteutus vuodesta 2009

 • Nimenvaihdos Viher- ja ympäristörakentajat ry, uusi logo ja uudet nettisivut 2014

 • 2018 yhdistyksen jäseninä pääosa alan päätoimisista yrityksistä

Yhdistyksen perustajat Raimo Pitkäniitty, Ola Soini, Antero Siivola, Antti Ollikainen ja Per-Olof Björk olivat rohkeita ja ennakkoluulottomia, kuten puutarhaneuvos Esko Alm yhdistyksen 35-vuotishistoriikissa toteaa: ”Itse kukin voi kuvitella, mitä viherrakentaminen olisi nyt, jos yhdistystä ei olisi perustettu. Yhdistys on onnistunut juurruttamaan viherrakentamisen suomalaiseen sanastoon ja luomaan oman ammattikunnan vihreälle rakentamiselle."

Puheenjohtajat

Raimo Pitkäniitty, 1969-1976

Antero Siivola, 1977-1983

Antti Ollikainen, 1984-1987

Kalevi Kitiniemi, 1988-1990

Kari Kuparinen, 1991-1993

Markku Uusitalo,1994-1999

Olavi Järvenpää, 2000-2005

Esa Lahtinen, 2006-2007

Henrik Bos, 2008-2011

Anssi Koskela, 2012-2014

Mikko Jaakkola, 2015-