Tilaajavastuu

VYRA:n yritysten toiminnan perustana ovat työn korkea laatu ja vastuu omista töistä.

Yritykset hoitavat yhteiskuntavelvoitteensa voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti. Tilaajavastuulain mukaisesti tilaajan täytyy selvittää urakoitsijoidensa taustat. Viher- ja ympäristörakentajat ry:n kaikki jäsenet kuuluvat Luotettava kumppani -ohjelmaan, josta tilaajat pystyvät tarkistamaan lain vaatimat tiedot.

Linkki: www.tilaajavastuu.fi