Vyran tietosuojalauseke

Vyran toimintoja koskevat yritys- ja henkilötietojen suojausperiaatteet

1. Perusperiaatteet

Viher- ja ympäristörakentajat on yhteisö, joka on sitoutunut suojaamaan jäsenyritystensä ja muiden palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä. Se noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojalauseke esittelee yritys- ja henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt yhdistyksen eri palveluissa.

Perusperiaatteemme on, että henkilötietoja kerätään mahdollisimman vähän. Niiden käyttö tähtää viestinnän mahdollistamiseen jäsenyritysten ja yhteisöjäsenten tavoittamiseksi, palvelujen tarjoamiseksi ja väliaikaisesti käytettynä esimerkiksi tilaisuuksien järjestämiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

2. Kerättävät tiedot

2.1 Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteriä hoitaa Vyra. Kerättävät tiedot ovat niitä, mitä tarvitaan jäsenyrityksen yksilöintiin, jäsensuhteen hallinnolliseen hoitamiseen (mm. laskutus) ja viestintään jäsenten suuntaan: Vyran jäsenkirjeet ja erilaiset tiedotteet. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoihin ei yhdistetä muiden rekisterien tietoja. Jäsenrekisterin tiedoista tehdään ajoittain anonyymejä tilastoja, jotta saamme tietoa siitä, millaisia jäsenyrityksemme ovat – paikkakunta, jäsenyyden kesto jne. Tilastot tekee toiminnanjohtaja tai hallituksen jäsen.

2.3. Sosiaalisen median ryhmien tiedot

Facebook ryhmän tietosuoja perustuu Facebook-palvelun ratkaisuihin, joihin Vyra ei voi vaikuttaa. Ryhmään liittyvä on tietosuojan kannalta ensisijaisesti suhteessa Facebook:iin eikä Vyra:aan.

2.4. Tilaisuuksien osallistumistiedot

Tilaisuuksien osallistumistiedot ovat tyypillisesti omassa tietokannassamme. Niitä käytetään vain yksittäisen tilaisuuden osallistujatietojen keräämiseen eikä tietoja yhdistetä muihin rekistereihin, niistä ei tehdä muita tilastoja kuin osallistujamäärät.

3. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Palvelujen käytöstä ei kerätä minkäänlaisia yksilöön viittaavia tietoja.

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Yritys- ja henkilötiedot säilytetään kussakin palvelussa sen tarjoamilla säilytysratkaisuilla. Emme luovuta tai myy henkilötietoja Vyran toimiston ulkopuolelle.

5. Tietojen poistaminen

Jäsenrekisterin yritys- ja yhteisöjäsentä koskevat tiedot ovat välttämättömiä Vyran jäsenyyden aikana. Eronneiden jäsenten tietoja säilytetään järjestelmässä jonkin aikaa mm. eroamista koskevan tiedonkeruun, hyvästelyn ja muun jäsenyyden jälkihoidon mahdollistamiseksi.

6. Yhteydenotot

Yritystietojen rekisterinpitäjä on Vyra. Voit ottaa yhteyttä tietojen käyttöön ja säilytykseen liittyen Vyran toiminnanjohtajaan (toimisto@vyra.fi) tai keneen tahansa Vyran hallituksen jäseneen.