Kansainväliset asiat

European Landscape Contractors Association, ELCA

ELCA perustettiin vuonna 1963 toimimaan eri maissa olevien maisema- ja viherrakentamista harjoittavien yritysten kattojärjestöksi.

Sen tehtävänä on edistää viherrakentamiseen liittyvää tieto-taitoa ja yhteistyötä sekä toimia eurooppalaisen viherkulttuurin kehittäjänä.

ELCA järjestää luentoja, kongresseja ja kokouksia eri maissa yhteistoiminnan lisäämiseksi. Jäsenkunta muodostuu 21 eri maassa olevista noin 44 000 yrityksestä, jotka vuosittain työllistävät yli 330 000 työntekijää. Yksi keskeinen toimintamuoto on työntekijöiden ja opiskelijavaihto maitten välillä.

Suomessa ELCAn jäsenenä on Viher- ja ympäristörakentajat ry. ELCA-yhteyshenkilö on Henrik Bos, sähköposti henrik.bos@vrj.fi

Elcan sivut: www.elca.info 

Sähköposti: elca@galabau.de

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyöelin on Nordiska Präsidium, jossa jäseninä ovat kaikkien pohjoismaiden viherrakentajayhdistykset. Pohjoismaisessa yhteistyössä Suomea edustaa Tuomas Saarinen, tuomas.saarinen@yrs.fi

Pohjoismainen koulutushanke, Nordland, nettisivut

Pohjoismaiset viherrakentajien yhdistykset

Ruotsi: Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund: www.staf.se

Tanska: Danske Anlægsgartnere: www.danskeanlaegsgartnere.dk

Norja: Norske Anleggsgartnere: www.naml.no

Islanti: www.meistari.is