Julkinen

Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenillä on monipuolista ammatillista osaamista. Jäsenyrityksistä löytyy yrityksiä toteuttamaan niin isoja kuin pieniä viherrakennus- ja hoitourakoita. Yritykset urakoivat pienistä pihoista laajoihin puisto- ja muihin viheraluekohteisiin sekä hoitavat viheralueita kesäisin ja talvisin. Osalla yrityksistä on valmius pääurakoitsijaksi, osa voi olla mukana aliurakoitsijana.

Jäsenyrityksissä on yrityksiä, joilla on Rala ry:n viher- ja ympäristörakentamisen pääurakoitsijastatus.

Maanlaajuinen yrittäjien verkosto, lähes 140 yritystä.

Luotettavia kumppaneita, sillä yritykset joko Rala ry:n tai Tilaajavastuu.fi:n jäseniä.

Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenistä osa on myös infrarakentajia, osa tekee läheistä yhteistyötä infra-alan yrittäjien kanssa.