Jäsenille

VYRA-jäsenyys takaa taloudellisia etuja, vaikuttamismahdollisuuksia ja tilaisuuksia vaihtaa tietoa ja kokemuksia kollegoiden kanssa.

Jäsenkyselyssä palautteissa esitetään yhtenä suurimpana etuna mahdollisuutta verkostoitua kollegojen ja tuotetoimittajien kanssa. Tiedon- ja kokemusten vaihto mahdollistuu kokousten, koulutustapahtumien ja matkojen aikana.

Jäsenet kirjautuminen intranettiin