Infrarakentajat

Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenet tekevät mielellään yhteistyötä infrarakentajien kesken. Yhteistyö on mahdollista tarjoamalla yhteisiä urakoita tai jakamalla urakka pää- ja aliurakkaan tai tekemällä erilliset urakat siten, että toinen urakka jatkuu saumattomasti toisen päätyttyä yhteisesti sovittujen urakkarajojen mukaisesti.

Viher- ja ympäristörakentajat ovat monipuolisia rakentajia, joiden palveluita ovat esimerkiksi

 • konsultointikäynnit
 • osa yrityksistä tekee myös suunnittelua
 • puiden ja pensaiden leikkaus
 • piha-alueiden kokonaishoito
 • talvikunnossapito
 • pääurakoitsijana saneerausurakat sisältäen salaojitus-, kuivatus ja putkitustyöt
 • leikkipaikkojen tarkastukset, huollot ja uusimiset
 • kivi- ja puurakentaminen
 • vesirakenteet
 • valaistus
 • erikoiskohteet, kuten viherkatot, hulevesirakenteet