Ala

Mitä viherrakentaminen on?

Viher- ja ympäristörakentaminen on ollut 1990-luvun lopusta lähtien nopeasti kasvava ala. Yritysten määrä ja alan yhteinen liikevaihto ovat yleisistä talouden notkahduksista huolimatta kasvaneet tasaisesti. Viherrakentaminen on monipuolistunut ja tehtävät lisääntyvät edelleen. Vihertöiden lisäksi esimerkkisi kivi- ja puutyöt, Infrarakentaminen ja taloyhtiöiden ulkoalueiden täydellinen saneeraaminen kaikkine putkitöineen kuuluvat tänä päivänä monien viher- ja ympäristörakennusyritysten toimenkuvaan.

Urakoituja kohteita jäsenyrityksille kertyy vuoden aikana yhteensä noin 4600 kappaletta. Kohteina ovat sekä yksittäiset omakotipihat että suuret julkiset Infra -hankkeet. Yksittäisen urakan urakkahinnat vaihtelevat parista tuhannesta useisiin miljooniin euroihin.

Kiviasennustyöt kuuluvat oleellisena osana ympäristörakentamiseen, VYRAn jäsenillä asennettuja betoni- ja luonnonkivipintoja syntyy vuositasolla noin 370 000 neliötä. 

Vihreää ympäristöä luodaan istutuksilla, esimerkiksi puita istutetaan yhteensä 23 000 kappaletta vuodessa. 

Ympäristörakentajat tekevät myös huomattavalla laajuudella maanrakennustöitä ja massanvaihtoja, kohteista kaivetaan maata ylös 1 340 000 kuutiota vuodessa.

Yrityksillä on käytössään runsaasti kalustoa, esimerkiksi Avant-kokoluokan monitoimikoneita noin 500 kappaletta, Kramer-kokoluokan kauhakuormaajia on reilut 400 kappaletta. Ylläpitotöissä on päältäajettavia ruohonleikkureita noin 240 kappaletta. Pakettiautoja on noin 700 ja kuorma-autoja noin140 kappaletta.